Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Stiftelsen arbetar med tre huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, organisationer samt forskning och utvecklingsarbete.  Inom ramen för forskning och utvecklingsarbete beviljas doktorandanslag vart fjärde år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting eller kommun.

Sunnerdahls fond

Läs mer här

Forskning – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Ansök om bidrag – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Posted in Allmän, Stipendier / medel.