Öppet att nominera till Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna

 

Tillsättningen av IKOS gästprofessurer sker genom ett nomineringsförfarande där det i första hand är IKOS forskningsmiljöer som kan föreslå kandidater. Det är nu dags att fundera på vem eller vilka kandidater som forskningsmiljöerna vill nominera!

På externwebben finns en sida med information om professurerna, idén bakom dem samt hur nominering, bedömning och tillsättning går till. Här kan du läsa mer eller hänvisa de kandidater ni nominerar för mer information.

Läs mer på sidan Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna.

 

 

Webbutställning Till minne av skogen

 

Varmt välkomna till webb-utställningen Till minne av skogen som bygger på vittnesmål från människor som fortfarande minns gammelskogar. Projektet är producerat av LINDUO, Anna Berglind och Rikard V Lindell och är gjort i samverkan med Skinnskattebergs kommun och Region Västmanland.

Om webbutställningen Till minne av skogen

En interaktiv gestaltning där du som besökare kan ta del av vittnesmål från människor som fortfarande
minns gammelskogar rika på svampar, djur och växter. Projekt är producerat av LINDUO –
konstnärsduon Anna Berglind och Rikard Vilhelm Lindell, i samverkan med Skinnskattebergs
kommun och Region Västmanland. 

Utställningen rör sig i ett utdöende landskap, en skog som i snabb takt ersätts av skogsplantager där den biologiska mångfalden är ett minne blott. Ett virtuellt, digitalt rum med ljud och bild, som besökaren förflyttar sig i genom att väga och luta telefonen i handen istället för att använda pekfingret.

Under loppet av bara några veckor förändrade Covid-19 och risken för smittspridning villkoren för publika evenemang. Det har ställt nya krav och skapat nya utmaningar för kulturutövare att trots distansläge arbeta publikt, skapa inlevelse och möjlighet för utställningsbesökarna att vara delaktiga.

Arbetet med Linduo resulterade i en interaktiv webbaserad produktion med nya innovativa lösningar där besökaren inbjuds att utforska ett landskap fullt av berättelser och minnesbilder från ett förflutet skogslandskap.

Webb-utställningen möjliggörs av projektmedel från Region Västmanland och kan upplevas på webbplatsen Till minne av skogen.

Anna Berglind är konstnär, kulturproducent och lektor på Linköpings universitet. Hon undervisar på KSM inom konstnärlig och rumslg gestaltning, kommunikation, ljus och sensorik. Du kan även läsa mer på Annas externa webbplats.

Rikard Lindell är docent i datavetenskap på Mälardalens högskola och kompositör av
elektroakustisk musik.

 

Nytt intranät på IKOS – din hjälp behövs!

 

Nu har arbetet med att skapa LiUs och IKOS nya intranät påbörjats. Går allt som planerat kommer IKOS projektgrupp att börja bygga IKOS intranät och skapa sidor i början av nästa år.

Den mycket sympatiska projektgruppen behöver din hjälp!

Mycket av informationen på LiUs intranät berör en stor del av LiUs medarbetare men det kan även finnas information som är mer IKOS-specifik och som du som medarbetare på IKOS behöver känna till och kunna ta del av.

Det kan till exempel vara nyheter som rör IKOS, rutiner och riktlinjer, information om våra olika råd och utskott eller vem som gör vad.

Målgruppen för intranätet är medarbetare och ett LiU-id kommer att behövas för att logga in. Intranätet kommer att vara låst för externa besökare. Studenter kommer att få ett eget intranät med information som berör dem.

IKOS projektgrupp, som består av Ulrika Sund, Anna AmnellSofie Gustafsson och Veerle Bergqvist har börjat se över vilken IKOS-specifik information som du som medarbetare på IKOS skulle kunna behöva i ditt arbete.

Vi i projektgruppen har identifierat följande informationsområden:

*Ledning, råd och samverkan (t ex information om vilka som ingår i de olika råden och vad de olika råden gör)

*Ekonomi, inköp och upphandling (t ex rutiner och processer)

*Arkiv, GDPR och registratur

*Forskning

*Forskarutbildning (t ex information till forskarstuderande)

*Grundutbildning (t ex GU-plan och flödesscheman)

*HR och personal (t ex information till nyanställda)

*Säkerhet och krishantering

*Lokalfrågor

*Vem gör vad A – Ö

Plus en del andra funktioner som nyhetsflöde och kalendarium.

Vi behöver din hjälp!

Vill du ingå i en referensgrupp och tycka till och lämna förslag på innehåll till något eller några av ovanstående områden? Eller vill du kanske bara tycka till om någon enstaka sak? Eller har du kanske identifierat ett område som inte finns med ovan?

Kontakta Anna Amnell, anna.amnell@liu.se, om du vill vara med och tycka till. Självklart kommer du att kunna lämna input när intranätet är publicerat men det vore bra om vi kunde få in så många synpunkter som möjligt nu i början så att det blir så bra som möjligt vid lanseringen.

Vi hoppas att du vill vara med och tycka till!

Plattform

Intranätet kommer att byggas i SharePoint, Office 365. LiU använder redan många tjänster från Office 365 idag så att bygga nya intranätet på den plattformen är ett naturligt steg.

Varför nytt intranät?

Du kanske undrar varför det byggs ett nytt intranät över huvud taget? IKOS har inget intranät idag så det är en av anledningarna till att vi skapar ett nytt. Vi behöver ett intranät helt enkelt.

Varför skapar vi inte ett intranät på nuvarande plattform? Polopoly är en gammal plattform som kommer att avvecklas så småningom. När då undrar du kanske? Det finns ingen exakt tidplan för avvecklingen, men att den kommer att avvecklas är helt säkert.

En annan anledning är att informationen på Insidan har ”svällt” och att mycket av informationen är gammal. Visste du att Insidan har över 500 000 sökbara sidor i Google? Det beror inte på tekniken utan snarare på att man tappat bort vad ett intranät faktiskt är. Goda exempel och idéer från IKKs, ISVs och ISAKs intranät får följa med till det nya intranätet.

Ta chansen att komma med idéer och lämna synpunkter du också! Hör av dig till anna.amnell@liu.se

Mer information om nya intranätet.

Utlysning av medel inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället

 

Stiftelser, fonder och andra privata finansiärer i Finland och Sverige utlyser medel att söka inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Syftet med programmet är att finansiera humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar för människorna i Norden såväl socialt som kulturellt under det 21:a århundradet.

Förändringar i sätt att kommunicera, nya mekanismer i opinionsbildning som digitaliseringen för med sig, den sociala och teknologiska utvecklingen, migration, konflikter mellan etniska grupper, polariseringen mellan stad och landsbygd, klimatförändringens effekter samt pandemier är några exempel på sådana utmaningar.

Här kan du läsa mer.