Hallå där Anna Friberg, ny ledamot i den humanistiska tankesmedjan Humtank och biträdande lektor i historia

 

Anna Friberg är ny ledamot i den humanistiska tankesmedjan Humtank och biträdande lektor i historia. Här berättar Anna om Humtank och om vad hon ser fram emot under sin tid som ledamot. 

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag disputerade i historia vid Mittuniversitetet 2013 på en avhandling om demokratibAnna Fribergegreppet under mellankrigstiden, med särskilt fokus på svensk socialdemokrati. Efter avhandlingen har jag intresserat mig för frågor om den moderna politikens förutsättningar, framför allt i temporalt avseende.

Sedan februari 2019 är jag biträdande lektor i historia vid Linköpings universitet där jag undervisar och driver projektet ”Visioner om den goda framtiden” (finansierat av RJ).

Vad är Humtank och varför tycker du att Humtank är viktigt?

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora, som bildats genom ett samarbete mellan femton svenska universitet och högskolor, i syfte att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Genom samarbetet bildar Humtank en samlad och stark röst i den svenska samhällsdebatten, en röst som visar på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Jag ser Humtank som en viktig del i att stärka humanioras roll i den samtida debatten genom att visa hur humanistisk forskning bidrar med centrala och oumbärliga perspektiv. Till exempel, i min nuvarande forskning om framväxten av en svensk klimatdebatt diskuterar jag hur olika framtidsperspektiv påverkat uppfattningar om det politiska handlingsutrymmet. Det vill säga, projektet ger ett historiskt perspektiv på dagens politiska samtal där nuet ofta sätts i fokus medan framtiden ter sig som något avlägset och främmande.

Vad ser du mest fram emot under din tid som ledamot i Humtank?

Jag kommer att vara med på mitt första möte i februari, så till en början kommer det nog mest att handla om att sätta sig in i hur Humtank arbetar. På lite längre sikt ser jag fram emot att delta i arbetet inför och under de evenemang som tankesmedjan anordnar, till exempel i samband med Almedalsveckan eller Bokmässan, där aktuella ämnen lyfts fram och diskuteras utifrån humanistiska perspektiv.

Varje ledamot är också ansvarig för Humtank-bloggen under ett par veckor, så där ser jag fram emot att kunna lyfta frågor som jag själv tycker är lite extra viktiga. Jag hoppas också kunna lyfta Humtanks arbete mer lokalt på LiU, till exempel ska en verksamhetsplan utarbetas under den närmaste tiden.

 

Posted in Allmän.