Stipendier och anslag Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

 

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2021 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten, inom ramen för stiftelsens fastslagna ändamål.

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2021 dela ut stipendier och anslag för nedan angivna ändamål:

  1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
  2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
  3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Länk till ansökningsblankett och ytterligare information. 

Underskriven ansökan skickas digitalt till: bildningsnamnden@linkoping.se

OBS! Sista ansökningsdag 5 mars 2021

Annons inför 2021 års utdelning av Tornbylyckorna

Vänliga hälsningar

Styrelsen för stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

Posted in Stipendier / medel.