Partsgemensam information om den lönesättande samtalsmodellen

 

 

I lönerevisionen på LiU tillämpas en lönesättande samtalsmodell för medarbetare som är anslutna till Saco och medarbetare som är oorganiserade.

Arbetsgivaren och Saco erbjuder en partsgemensam information om den lönesättande modellen för medarbetare som omfattas  den 4 februari kl. 09.00 samt 13.00 (samma information), föredragande är Janerik Lundquist från Saco och Pia Rundgren, HR-direktör.

Zoom-länk. 

Varmt välkomna!

Posted in Allmän.