Resultat digital arbetsmiljörond

I december genomförde vi en arbetsmiljörond i digital form, inriktad på distansarbete. Resultatet är nu sammanställt och skickas ut via mejl. Vi ser att många upplever att det fungerar bra att jobba hemifrån, men för en del finns utmaningar när det gäller ergonomi, eller att man är många i familjen som är hemma samtidigt vilket är utmanande.

Inom kort skickas en länk med en film om att arbeta på distans och en inbjudan till frågestund i samarbete med Feelgood företagshälsovård. Under tiden bjuder vi på lite tips från er medarbetare på IKOS om hur man kan få en bättre tillvaro hemma.

Ni delade med er av många bra tips och idéer kring arbetsrutiner, fysisk arbetsplats, samarbete och arbetsgemenskap

 • Ta en promenad för att starta dagen och avsluta dagen, eller planera en aktivitet som gör att du måste lämna jobbet en viss tid.​
 • Kolla inte mejlen det första du gör på morgonen – planera din dag först, och ta mailen sedan.​
 • Stäng av datorn när dagen är slut – lämna den inte i standby, för då kan det vara svårt att inte kolla saker som man kommer på.​
 • Täck över datorn för att markera att det inte är arbetstid.​
 • Sätt alarm på telefonen en kvart innan dagen är slut, så du blir påmind om att det är dags att avrunda.
 • Ring personligen ibland – ersätt några gruppmöten eller mail med personliga kontakter.
 • Skapa en bokklubb med några kollegor, eller kör quiz tillsammans.

Vad händer nu?

På avdelningen:

 • Avdelningscheferna får resultatet avdelningsvis och initierar vid behov åtgärder på individ- och/eller gruppnivå.

Centralt på IKOS: 

 • Inom kort skickas en länk med en film om att arbeta på distans och en inbjudan till frågestund i samarbete med Feelgood företagshälsovård.
 • IKOS-Nytt på tema arbetsmiljö med information om sådant som efterfrågades i enkäten kommer ut inom de närmsta veckorna.

Tänk på

 • Om du har funderingar kring din arbetsmiljö och behöver stöd, vänd dig i första hand till din avdelningschef. Du kan också kontakta HR-partners eller arbetsmiljöombud vid IKOS.
 • Om du upplever att din arbetsmiljö på distans leder till ohälsa kan du i dialog med din chef komma överens om att arbeta på arbetsplatsen i större utsträckning

Så hanterar du din inkommande post – riktlinjer och rekommendationer

Kom ihåg din post! 

Så här i pandemitider när de flesta jobbar hemifrån under längre perioder är det viktigt att du ändå hanterar din inkommande post.

Om du är frånvarande från din arbetsplats under en längre period kan du lämna fullmakt till registrator, chef eller annan person så kan hen öppna din personadresserade papperspost.

Externa parter bör uppmuntras att så långt möjligt adressera post till institution/enhet och inte till person.

För den som undrar över vilka regler som gäller generellt för hantering av inkommande post så regleras detta i beslutet Hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer (diarienr LiU-2009-00697). Personadresserad inkommande post ska till exempel ankomststämplas men ej öppnas av annan, utan vidarebefordras till adressaten (om inte fullmakt finns).

Fullmakt finns här – beslut om hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer

Invitation to nominate guest researchers from Germany

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) has an agreement with the Alexander von Humboldt Foundation to mutually support the exchange of guest researchers under the joint programme:

Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation

Under the agreement, RJ will defray the cost with a tax-free scholarship of 60,000 SEK per month for an extended stay (4-12 months) by a prominent German researcher at any research institute in Sweden.

The scholarship is calculated so that it covers any waived salary benefits as well as travel and subsistence expenses, etc, for the period agreed upon. The Humboldt Foundation correspondingly pays for a prominent Swedish scholar’s stay in Germany.

Read more – Invitation to nominate guest researcher from Germany