De överlevande: berättelser från det svenska kulturarvet

Kristin Wagrell, kultur- och samhällsforskare, ger en digital föreläsning där olika perspektiv presenteras på Förintelsens överlevande: hur deras liv i efterkrigstidens Sverige sett ut och hur deras berättelser både varit en del av och tystats i den svenska offentligheten. Dessa berättelser – om erfarenheter innan, under och efter Förintelsen – är en del av vårt svenska kulturarv. Ett omfattande arbete kvarstår i att samla in, bevara och arkivera överlevande personers historia.

Länk till föreläsningen – Norrköping Play

Föreläsningen gavs under demokrati- och människovärdesdagarna som arrangerades av Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i samband med Förintelsens minnesdag. 

Arrangör: Norrköpings kommun

 

Posted in Allmän.