Minnandet och glömskans geografi om Europas mörka historia

En digital föreläsning med Anna Berglind, kulturproducent och konstnär, som arbetar med gestaltning av offentlig miljö samt utställningsverksamhet. Hon är även lektor på avdelningen för Kultur, Samhälle, Mediegestaltning.

Efter andra världskrigets slut anlände 222 svårt sjuka fångar från Bergen-Belsen till Sigtuna. De flesta var kvinnor och hade mot alla odds överlevt nazisternas utrotningsläger. En av dem var Annas mamma som nyss fyllt 15 år, vägde 25 kg och var mycket svårt sjuk. När snart inga förstahandsvittnen från Förintelsen längre finns vid liv, är det av största vikt att fortsätta berätta. Det kommer Anna att göra genom sitt konstnärskap, ett konstnärskap som rör sig i spänningsfältet mellan ljus – mörker, minne och glömska som berör Europas mörka historia.

Länk till föreläsningen – Norrköping Play

Föreläsningen gavs under demokrati- och människovärdesdagarna som arrangerades av Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i samband med Förintelsens minnesdag. 

Arrangör: Norrköpings kommun i samverkan med föreningen ”Ett Norrköping för alla

Posted in Allmän.