SLS utlyser stipendier och understöd att söka 1–28 feb 2021

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Ansökan lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar, ansokan.sls.fi, som är öppen 1.2–28.2.2021.

Läs anvisningarna om stipendieansökningar noggrant.

Broschyr: Du som söker forskningsfinansiering

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. www.sls.fi

Posted in Stipendier / medel.