Välkommen till LiUs pedagogikdag 17 mars

Välkommen till LiU:s pedagogikdag 17 mars 2021! 

Varje år arrangerar Didacticum en konferens på LiU för undervisande personal och andra som är intresserade.

Länk till program och anmälan. Anmäl dig senast senast 12 mars.

Didacticums projektgrupp som arbetar med Pedagogikdagen utgår från denna programförklaring i sitt arbete:

”Högre utbildning påverkas av förändringar i samhället och behöver anpassas till dessa. Omställningar kan röra vitt skilda ämnen och områden som digitalisering, studentaktiva lärandeformer, hållbar utveckling, breddad rekrytering och inkluderande undervisning. Vilka kompetenser behövs för omställning? Vad behöver lärare utveckla när de möter förändrade krav och nya studentgrupper? Vilka förmågor och kompetenser behöver studenter utveckla för att vara anställningsbara och kunna upprätthålla sitt livslångt lärande?”

 

 

Posted in Allmän.