Japanstipendier 2021 från SJF & SJSF

Välkomna att söka stipendier för forskning eller utbildning i Japan!
Welcome to apply for scholarships to conduct research or education in Japan!

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation  sjsf.se
Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan, för att främja utbytet mellan Japan och Sverige.

  • Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.
  • Behörig att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
  • Vistelse i Japan: från 1 vecka till 1 år, mellan april 2021 – mars 2022.
  • Ansökan skickas: elektroniskt via https://sjsf.se/local-pages/sweden
  • Sista ansökningsdag: 1 mars.

Sweden-Japan Foundation  swedenjapan.se
Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan.

  • Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.
  • Behöriga att söka: studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
  • Vistelse i Japan: minst 3 månader, mellan april 2021 – mars 2022.
  • Ansökan skickas: elektroniskt via https://swedenjapan.se/sjf-scholarships/
  • Sista ansökningsdag: 1 mars.
Posted in Stipendier / medel.