Skärpta restriktioner vid LiU till och med 30 juni

Med anledning av de nationella och lokala restriktioner som gäller för att förhindra smittspridning, har den centrala krisledningen vid Linköpings universitet fattat beslut om ett antal åtgärder för verksamheten. LiU:s åtgärder gäller till och med 30 juni.

Länk till åtgärder (Insidan). 

Posted in Allmän.