Natur & Kultur utlyser 20 arbetsstipendier

För tio år sedan instiftades Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium för litterära verk inom skönlitteratur och sakprosa. I år välkomnas även barn- och ungdomsboksförfattare med ansökan och antalet stipendier utökas från 12 till 14.

Stipendiekommittén bedömer projektidéerna i ansökan samt tidplan och tidigare meriter. De populärvetenskapliga stipendierna instiftades 2016 och ska uppmuntra tillgängliggörandet av forskning till en bred allmänhet.

Antalet stipendier utökas i år från fyra till sex. Projekten ska bidra till djupare förståelse om aktuell forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa.

Ansökningsperioden startar 1 februari och stänger vid midnatt den 1 maj. Ansökan skickas in via ett formulär på nok.se.

Posted in Stipendier / medel.