Så hanterar du din inkommande post – riktlinjer och rekommendationer

Kom ihåg din post! 

Så här i pandemitider när de flesta jobbar hemifrån under längre perioder är det viktigt att du ändå hanterar din inkommande post.

Om du är frånvarande från din arbetsplats under en längre period kan du lämna fullmakt till registrator, chef eller annan person så kan hen öppna din personadresserade papperspost.

Externa parter bör uppmuntras att så långt möjligt adressera post till institution/enhet och inte till person.

För den som undrar över vilka regler som gäller generellt för hantering av inkommande post så regleras detta i beslutet Hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer (diarienr LiU-2009-00697). Personadresserad inkommande post ska till exempel ankomststämplas men ej öppnas av annan, utan vidarebefordras till adressaten (om inte fullmakt finns).

Fullmakt finns här – beslut om hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer

Posted in Allmän.