Resultat digital arbetsmiljörond

I december genomförde vi en arbetsmiljörond i digital form, inriktad på distansarbete. Resultatet är nu sammanställt och skickas ut via mejl. Vi ser att många upplever att det fungerar bra att jobba hemifrån, men för en del finns utmaningar när det gäller ergonomi, eller att man är många i familjen som är hemma samtidigt vilket är utmanande.

Inom kort skickas en länk med en film om att arbeta på distans och en inbjudan till frågestund i samarbete med Feelgood företagshälsovård. Under tiden bjuder vi på lite tips från er medarbetare på IKOS om hur man kan få en bättre tillvaro hemma.

Ni delade med er av många bra tips och idéer kring arbetsrutiner, fysisk arbetsplats, samarbete och arbetsgemenskap

 • Ta en promenad för att starta dagen och avsluta dagen, eller planera en aktivitet som gör att du måste lämna jobbet en viss tid.​
 • Kolla inte mejlen det första du gör på morgonen – planera din dag först, och ta mailen sedan.​
 • Stäng av datorn när dagen är slut – lämna den inte i standby, för då kan det vara svårt att inte kolla saker som man kommer på.​
 • Täck över datorn för att markera att det inte är arbetstid.​
 • Sätt alarm på telefonen en kvart innan dagen är slut, så du blir påmind om att det är dags att avrunda.
 • Ring personligen ibland – ersätt några gruppmöten eller mail med personliga kontakter.
 • Skapa en bokklubb med några kollegor, eller kör quiz tillsammans.

Vad händer nu?

På avdelningen:

 • Avdelningscheferna får resultatet avdelningsvis och initierar vid behov åtgärder på individ- och/eller gruppnivå.

Centralt på IKOS: 

 • Inom kort skickas en länk med en film om att arbeta på distans och en inbjudan till frågestund i samarbete med Feelgood företagshälsovård.
 • IKOS-Nytt på tema arbetsmiljö med information om sådant som efterfrågades i enkäten kommer ut inom de närmsta veckorna.

Tänk på

 • Om du har funderingar kring din arbetsmiljö och behöver stöd, vänd dig i första hand till din avdelningschef. Du kan också kontakta HR-partners eller arbetsmiljöombud vid IKOS.
 • Om du upplever att din arbetsmiljö på distans leder till ohälsa kan du i dialog med din chef komma överens om att arbeta på arbetsplatsen i större utsträckning
Posted in Allmän.