Natur & Kultur utlyser 20 arbetsstipendier

För tio år sedan instiftades Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium för litterära verk inom skönlitteratur och sakprosa. I år välkomnas även barn- och ungdomsboksförfattare med ansökan och antalet stipendier utökas från 12 till 14.

Stipendiekommittén bedömer projektidéerna i ansökan samt tidplan och tidigare meriter. De populärvetenskapliga stipendierna instiftades 2016 och ska uppmuntra tillgängliggörandet av forskning till en bred allmänhet.

Antalet stipendier utökas i år från fyra till sex. Projekten ska bidra till djupare förståelse om aktuell forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa.

Ansökningsperioden startar 1 februari och stänger vid midnatt den 1 maj. Ansökan skickas in via ett formulär på nok.se.

Grants for Teaching Sabbaticals – STINT

Grants for Teaching Sabbatical, är nu öppet för ansökan. Grants for Taching Sabbatical är ett “lillasyster”-program till Teaching Sabbatical, där läraren själv hittar ett lämpligt värdlärosäte och spenderar 2-5 månader där. STINT bidrar med resekostnader, boende och uppehälle men inte lön. Läraren söker själv, med stödbrev från hem- och värdlärosätet. Deadline för ansökan är 17 mars 2021.

Grants for Teaching Sabbaticals – STINT

Teaching Sabbatical kommer att utlysas som vanligt med deadline i september, och då krävs det en nominering från hemlärosätet.

Japanstipendier 2021 från SJF & SJSF

Välkomna att söka stipendier för forskning eller utbildning i Japan!
Welcome to apply for scholarships to conduct research or education in Japan!

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation  sjsf.se
Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan, för att främja utbytet mellan Japan och Sverige.

  • Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.
  • Behörig att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
  • Vistelse i Japan: från 1 vecka till 1 år, mellan april 2021 – mars 2022.
  • Ansökan skickas: elektroniskt via https://sjsf.se/local-pages/sweden
  • Sista ansökningsdag: 1 mars.

Sweden-Japan Foundation  swedenjapan.se
Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan.

  • Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.
  • Behöriga att söka: studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
  • Vistelse i Japan: minst 3 månader, mellan april 2021 – mars 2022.
  • Ansökan skickas: elektroniskt via https://swedenjapan.se/sjf-scholarships/
  • Sista ansökningsdag: 1 mars.

Välkommen till LiUs pedagogikdag 17 mars

Välkommen till LiU:s pedagogikdag 17 mars 2021! 

Varje år arrangerar Didacticum en konferens på LiU för undervisande personal och andra som är intresserade.

Länk till program och anmälan. Anmäl dig senast senast 12 mars.

Didacticums projektgrupp som arbetar med Pedagogikdagen utgår från denna programförklaring i sitt arbete:

”Högre utbildning påverkas av förändringar i samhället och behöver anpassas till dessa. Omställningar kan röra vitt skilda ämnen och områden som digitalisering, studentaktiva lärandeformer, hållbar utveckling, breddad rekrytering och inkluderande undervisning. Vilka kompetenser behövs för omställning? Vad behöver lärare utveckla när de möter förändrade krav och nya studentgrupper? Vilka förmågor och kompetenser behöver studenter utveckla för att vara anställningsbara och kunna upprätthålla sitt livslångt lärande?”