SLS utlyser stipendier och understöd att söka 1–28 feb 2021

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Ansökan lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar, ansokan.sls.fi, som är öppen 1.2–28.2.2021.

Läs anvisningarna om stipendieansökningar noggrant.

Broschyr: Du som söker forskningsfinansiering

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. www.sls.fi

De överlevande: berättelser från det svenska kulturarvet

Kristin Wagrell, kultur- och samhällsforskare, ger en digital föreläsning där olika perspektiv presenteras på Förintelsens överlevande: hur deras liv i efterkrigstidens Sverige sett ut och hur deras berättelser både varit en del av och tystats i den svenska offentligheten. Dessa berättelser – om erfarenheter innan, under och efter Förintelsen – är en del av vårt svenska kulturarv. Ett omfattande arbete kvarstår i att samla in, bevara och arkivera överlevande personers historia.

Länk till föreläsningen – Norrköping Play

Föreläsningen gavs under demokrati- och människovärdesdagarna som arrangerades av Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i samband med Förintelsens minnesdag. 

Arrangör: Norrköpings kommun

 

Minnandet och glömskans geografi om Europas mörka historia

En digital föreläsning med Anna Berglind, kulturproducent och konstnär, som arbetar med gestaltning av offentlig miljö samt utställningsverksamhet. Hon är även lektor på avdelningen för Kultur, Samhälle, Mediegestaltning.

Efter andra världskrigets slut anlände 222 svårt sjuka fångar från Bergen-Belsen till Sigtuna. De flesta var kvinnor och hade mot alla odds överlevt nazisternas utrotningsläger. En av dem var Annas mamma som nyss fyllt 15 år, vägde 25 kg och var mycket svårt sjuk. När snart inga förstahandsvittnen från Förintelsen längre finns vid liv, är det av största vikt att fortsätta berätta. Det kommer Anna att göra genom sitt konstnärskap, ett konstnärskap som rör sig i spänningsfältet mellan ljus – mörker, minne och glömska som berör Europas mörka historia.

Länk till föreläsningen – Norrköping Play

Föreläsningen gavs under demokrati- och människovärdesdagarna som arrangerades av Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i samband med Förintelsens minnesdag. 

Arrangör: Norrköpings kommun i samverkan med föreningen ”Ett Norrköping för alla