Samverkansrådets mötesanteckningar 17 februari

Den 17 februari sågs samverkansrådet för årets första möte. Rådet presenterade tre nya medlemmar och diskuterade bland annat vilka frågor som ska vara i fokus under årets sammanträden.

Här kan du ta del av anteckningarna M:\IKOS-gemensamt\Styrelse och Råd\2021\Samverkansråd

Posted in Protokoll.