Inbjudan att nominera till Thuréus stiftelse Forskarhem och Naturminne för kultur, natur, litteratur och konst forskningsanslag

Vänligen se inbjudan från Kungl. Vetenskapsakademien om att nominera för Stiftelsen Thuréus forskningsanslag.  Ämnesområde för år 2021 är Forskning inom konst och Forskning inom musik.

Nomineringsinbjudan_Thuréus.doc

Bestämmelser Thuréus

Posted in Allmän, Stipendier / medel.