Uppdaterad språkguide – BUL

Den reviderade engelska översättningen av Biträdande universitetslektor ligger nu inne i språkguiden. Den nya engelska titeln är Assistant professor.

Syftet med språkguiden är att ge råd och riktlinjer till medarbetare och studenter vid Linköpings universitet i några viktiga språkfrågor. I språkguiden hittar du information om såväl svenskt som engelskt språkbruk.

Posted in Allmän.