Utlysning: Forskningsprojekt om bostadsmarknaden i urbaniseringens tidevarv

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat bostadsmarknaden i urbaniseringens tidevarv – med fokus på kunskap för lokalt anpassade lösningar för Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad, där yngre och äldre är särskilt utsatta.

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidensbaserat beslutsfattande och ger lärdomar för framtiden prioriteras.

Ansökningsprocessen öppnas den 11:e mars 2021 och stängs den 30:e april 2021 klockan 12:00.

Läs mer: Utlysning – Bostadsmarknaden

Posted in Stipendier / medel.