Uppdatering av medarbetarsida

Om du vill kan du uppdatera din egen medarbetarsida.

Här finns information om medarbetarsidor på liu.se – varför vi har medarbetarsidor och vilken typ av information som finns på sidorna. Här kan du t ex läsa om hur du ändrar din besöksadress.

Här finns instruktioner för hur du redigerar din medarbetarsida.

Kontakta Anna Amnell eller Amanda Lindström, kommunikatörer på IKOS, om du vill ha hjälp med att uppdatera din medarbetarsida, t ex med att lägga in länkar eller puffar till forskningssidor eller utbildningsprogram, eller om du vill prata om innehållet på din sida.

Utbildningsledare sökes till kansliet för Utbildningsvetenskap

Intresseförfrågan avseende uppdrag som utbildningsledare med bland annat ansvar för övergripande kvalitetsfrågor vid Kansliet för Utbildningsvetenskap

Uppdraget är ett vikariat då befintlig utbildningsledare Anna Johnsson Harrie under 2021 har uppdraget som vicedekan inom området Utbildningsvetenskap.

Vikariatet pågår året ut, men möjlighet till förlängning kan komma i fråga.

Du som är intresserad – mejla din intresseanmälan med personligt brev och CV till kanslichef Catharina.Magnusson@LiU.se senast 2021-05-19.

Läs mer – Intresseförfrågan vikariat utbildningsledare KfU 210427

Drop-in innovationsrådgivning

Samverkansenhetens LiU Innovation bjuder in till öppen drop-in-rådgivning där frågor kopplat till nyttiggörande och innovation diskuteras.

Varje torsdag mellan 15.00-16.00 finns två innovationsrådgivare från LiU Innovation redo i Teams för att svara på frågor. Alla anställda vid LiU är välkomna att koppla upp sig och delta. Frågor som diskuteras är allt från finansiering av nyttiggörande till vad räknas som kunskapstillgångar. Man väljer själv hur länge man vill stanna kvar i rummet och det är även välkommet att enbart lyssna till andras frågor.

Kom ihåg att detta är ett öppet rum, vi diskuterar inte enskilda projektdetaljer utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många.

Om du vill veta mer så får du gärna kontakta innovationsrådgivare Åsa Wallin, asa.wallin@liu.se

Välkommen!

Länk i Teams: Öppen innovationsrådgivining varje torsdag 15:00-16:00

Sök medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Utlysning av forskningsmedel för utbildningsvetenskaplig forskning under 2021-2022

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under 2021-2022. Huvudsyftet är att stärka Lärarprogrammens forskningsanknytning.

Sista datum för ansökningar är den 31 Maj 2021, kl 14.00

Läs mer här. 

Welcome to the launch of Horizon Europe at LiU!

Grants and Program Offices (GPO) welcome you a series of webinars on May 3-7 at 09.00-12.00, where you will get information about the new European funding programme for research and innovation, Horizon Europe. Each day is dedicated to a different topic.

  • Speakers: LiU Grants and Program Offices, Vice-chancellor Jan-Ingvar Jönsson, representatives from Vinnova, LiU Innovation, four LiU researchers
  • Program and registration

Questions? Please contact gpo@liu.se