Didaktik i samhällsämnena (DISA) utlyser medel för forskning

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder härmed disputerade medarbetare vid Linköpings universitet (LiU) att söka medel för att utarbeta en forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar som, i forskningsprogrammet från 2013 liksom i det forskningsprogram som 2021 är under utarbetande, är att genom forskning stärka kunskapen om och den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Ansökningarna ska vara inkomna till DISA senast måndag den 3 maj 2021 och insändes elektroniskt till David Ludvigsson, david.ludvigsson@liu.se.

Läs mer i dokumentet DISA utlysning av medel 2021.

Posted in Stipendier / medel.