Drop-in innovationsrådgivning

Samverkansenhetens LiU Innovation bjuder in till öppen drop-in-rådgivning där frågor kopplat till nyttiggörande och innovation diskuteras.

Varje torsdag mellan 15.00-16.00 finns två innovationsrådgivare från LiU Innovation redo i Teams för att svara på frågor. Alla anställda vid LiU är välkomna att koppla upp sig och delta. Frågor som diskuteras är allt från finansiering av nyttiggörande till vad räknas som kunskapstillgångar. Man väljer själv hur länge man vill stanna kvar i rummet och det är även välkommet att enbart lyssna till andras frågor.

Kom ihåg att detta är ett öppet rum, vi diskuterar inte enskilda projektdetaljer utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många.

Om du vill veta mer så får du gärna kontakta innovationsrådgivare Åsa Wallin, asa.wallin@liu.se

Välkommen!

Länk i Teams: Öppen innovationsrådgivining varje torsdag 15:00-16:00

Posted in Allmän.