Sök medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Utlysning av forskningsmedel för utbildningsvetenskaplig forskning under 2021-2022

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under 2021-2022. Huvudsyftet är att stärka Lärarprogrammens forskningsanknytning.

Sista datum för ansökningar är den 31 Maj 2021, kl 14.00

Läs mer här. 

Posted in Allmän.