Uppdatering av medarbetarsida

Om du vill kan du uppdatera din egen medarbetarsida.

Här finns information om medarbetarsidor på liu.se – varför vi har medarbetarsidor och vilken typ av information som finns på sidorna. Här kan du t ex läsa om hur du ändrar din besöksadress.

Här finns instruktioner för hur du redigerar din medarbetarsida.

Kontakta Anna Amnell eller Amanda Lindström, kommunikatörer på IKOS, om du vill ha hjälp med att uppdatera din medarbetarsida, t ex med att lägga in länkar eller puffar till forskningssidor eller utbildningsprogram, eller om du vill prata om innehållet på din sida.

Posted in Allmän.