Didacticum söker pedagogiska utvecklare

Didacticum är ett centrum inrättat av rektor med uppgift att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning. En viktig komponent i arbetet är kompetensutveckling av såväl enskilda medarbetare som grupper. Detta sker bland annat genom kurser, workshops, seminarier och konsultationer. Se hela vårt utbud av erbjudanden på vår webb som inom kort kommer att flytta in på det nya intranätet.

Didacticum har som centrumbildning inga egna anställda. Lärare med grund­anställning vid en institution, eller andra typer av anställda, engageras på kontrakts­basis. Vi söker nu i första hand lärare, med olika disciplinär bakgrund och erfarenhet, som är intresserade av att arbeta på Didacticum i en omfattning av 25–75% under i första hand tre år, från och med vårterminen 2022. Vi ser gärna sökande som har möjlighet att arbeta större omfattning (omkring 75%) hos oss. Vi välkomnar också sökande som har möjlighet att börja redan under hösten 2021.

Att arbeta vid Didacticum är både utvecklande och meriterande. Det innebär också en chans till kompetensutveckling. De grundläggande önskvärda kvalifikationerna för framtida medarbetare inkluderar:

  • Relevant utbildning inom pedagogik/didaktik (t.ex. Didacticums kurser)
  • Omfattande och varierad erfarenhet av undervisning inom universitet och högskolor, gärna med stöd av digitala verktyg
  • Medverkat i och/eller drivit högskolepedagogiska utvecklingsprojekt, gärna med inriktning mot digitala lösningar
  • Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra
  • Kunskap om förordningar och regelverk som styr högre utbildning

De uppdrag som vi behöver bemanna, och som i vissa fall kräver ytterligare kvalifikationer, inkluderar:

  • Lärare inom högskolepedagogiska kurser.
  • Projektledare för högskolepedagogiska utvecklingsprojekt. Här söker vi särskilt personer med god erfarenhet av att leda projekt eller verksamheter inom högre utbildning.
  • Konsultationer och utveckling av självstudiematerial avseende digitala lärmiljöer. Här söker vi särskilt personer med erfarenhet och intresse av att arbeta med mediaproduktion (film, poddar, etc) och flexibel utbildning (distansutbildning, HyFlex, MOOC:s, etc).
  • Kompetensutvecklingsinsatser inom områdena Universal Design for Learning (UDL), breddad rekrytering/breddat deltagande, studenter med särskilda behov.
  • Kompetensutvecklingsinsatser avseende pedagogisk meritering.

Specificera gärna i intresseanmälan vilket eller vilka uppdrag som är mest intressanta. Intresseanmälan skall omfatta CV enligt LiU:s mall, dock endast punkt 4.0 Pedagogiska meriter. Du behöver inte skicka med några betyg eller intyg.

Intresseanmälan skickas till Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se, senast måndag den 30 augusti 2021, men skicka gärna in din intresseanmälning tidigare än så. Urval av sökande kommer att göras av Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare, Peter Dalenius, biträdande föreståndare samt Anna Söderström, koordinator.

Vid frågor kontakta: Gunvor Larsson Torstensdotter, 013-28 47 27, gunvor.larsson.torstensdotter@liu.se

Posted in Allmän.