Kompass seminarium: ”Kunskapens rörelser i historien” 19 maj

Välkommen till

Kunskapens rörelser i historien

Från läsecirkel till centrumbildning – hur skapas en ny forskarmiljö?

I mars 2020, strax innan allt stängdes ned, invigdes Centrum för kunskapshistoria (LUCK) i Lund. Det är en livaktig och växande forskningsmiljö med betydande synlighet, såväl nationellt som internationellt. Men hur gick det till när miljön byggdes upp? Vad har varit nycklarna till framgång och vilka lärdomar har de inblandade dragit? På detta seminarium berättar Johan Östling, Anna Nilsson Hammar och David Larsson Heidenblad hur de gick från en anspråkslös läsecirkel och misslyckade ansökningar till att skapa något större.

Seminariet leds av Eva Hemmungs Wirtén och Jesper Olsson.

19 maj 2021, klockan 13.00-15.00, via Zoom. Länk till Zoom.

Seminariet är öppet för alla. För mer information kontakta Johanna Dahlin.

Posted in Allmän.