Inbjudan att delta i ”Låna en Forskare” under Forskarfredag i september

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som anordnas över hela Europa, med syftet att skapa inspirerande möten mellan forskning och allmänhet och visa att forskare är helt vanliga människor med lite extra spännande jobb. I år går denna av stapeln under en hel vecka, 20-26 september.

På Linköpings universitet har vi de senaste åren haft ett fokus på att låna ut forskare till skolklasser i regionen. I och med att den programpunkten växt sig stor för många arrangörer runt om i landet, samt corona-pandemins effekt som gjortprogrampunkten helt digital, så kommer det i år att finnas en digital forskarfredag-plattform för att kunna göra besök hos skolklasser.

Exakt hur bokning och genomförande går till är idagsläget under utveckling. Uppläggetbrukar varaatt underen lektion prata i ca 15-20 minuter om ämnet “Hur är det att jobba som forskare?”- vad gör man egentligen om dagarna, varför blir man forskare och vad kan man forska om? Eleverna får sedan ställa frågor, ofta som de har förberett innan tillsammans med sin lärare. Det spelar ingen roll vad du forskar inom eftersom temat är forskning som yrke i allmänhet, men skolan får veta ditt forskningsområde i förväg så att de kan förbereda eleverna. Givetvis bör innehållet anpassas efter ålder på eleverna som besöks.

Är du intresserad av att få träffa skolklasserså får du gärna fylla i formuläret  alternativt maila en intresseanmälan till tobias.orberg@liu.se

Tobias kommer sedan ha kontakt med dig angående vilka tider och dagar under veckan du är tillgänglig etc.

Forskarfredag samordnas av Tobias Örberg på Kommunikationsavdelningen.

Frågor? Välkommen att kontakta Tobias, tobias.orberg@liu.se

Mer information om Forskarfredag

Posted in Allmän.