Sommarhälsning från Josefina

Juni månad närmar sig sitt slut och jag har precis gjort en av mina första arbetsdagar på länge på plats i Keyhuset. Ett par av dagens möten har skett via länk, men jag har också hunnit dricka kaffe och äta glass med kollegor, skrivit under fysiska papper och mött en och annan student på Corson. Även om just detta känns ovant efter ett drygt år i distansläge, så är stämningen på campus inte helt olik den som brukar uppstå här i slutet av juni. En och annan hänger kvar, men de många lärarna och studenterna har lämnat campus för ledighet och återhämtning (eller för forskning, skrivarbete eller sommarjobb). När våra campus vaknar till liv igen i slutet av augusti, så kommer det att ske lite mera gradvis än vad vi är vana vid. Många kommer att arbeta hemifrån i början. Mycket undervisning kommer att vara digital. Samtidigt är jag övertygad om att campus, steg för steg, kommer att bli en levande plats igen. Studenterna längtar efter att komma tillbaka, precis som många av oss som jobbar här.

BlommorHöstens första Rum för samtal äger rum den 7 september kl 09 och rubriken är Universitetsarbetare är vi allihopa – om arbetsliv i akademin. Säkert kommer delar av det samtalet att handla om det nya normala – om hur vi drar nytta av distansteknikens fördelar, samtidigt som vi envist kämpar för att upprätthålla våra campus som kreativa och intellektuella mötesplatser. Samtalet strömmas direkt och alla medarbetare på IKOS är varmt välkomna att ansluta. Om du har någon fråga som du vill lyfta in i det samtalet så är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller till Anna Amnell.

Innan jag kopplar ner för den här terminen så vill jag passa på att tacka alla er som jag mött och samarbetat med under året som gått. Jag är så glad över att få vara en del av vår stora, brokiga och livaktiga institution! Jag vill också tacka alla er som jag inte kunnat träffa, men vars ansträngningar jag ser resultatet av varje dag. Ibland tänker jag på den väv av insatser som ligger bakom varje examinerad student, varje rekryterad lärare och varje forskningspublikation. Den väven bärs upp av oss universitetsarbetare tillsammans på ett sätt som vi alla ska vara väldigt stolta över.

Med detta vill jag önska er alla en lång, varm och härlig ledighet.

Vi ses igen i augusti!

/Josefina

STINT har öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet

STINT har öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. Programmet ger en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av LiUs tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 15 september 2021.

Såsom tidigare så får LiU nominera upp till tre kandidater. Är du intresserad? Skicka ditt CV och en kort motivering (max 1 sida) senast fredagen den 24 augusti till Ragnhild Löfgren, docent, Utbildningsråd, Planerings- och ekonomiavdelningen.

Besked om vilka som erbjuds söka medlen kommer att ske den 3 september.

Svensk Kooperations forskarnätverk och uppsatstävling

Svensk kooperations forskarnätverk

Våren 2021 startar Svensk Kooperation ett forskarnätverk för kooperativa frågor. Genom att samla forskare med ett gemensamt intresse för kooperation vill Svensk Kooperation bidra till att öka intresset och kunskapen om sektorn och de kooperativa idéerna. Svensk Kooperation vill med forskarnätverket skapa inspiration och erfarenhetsutbyte kring forskning om kooperation. Den kooperativa sektorn är en betydande del av det svenska näringslivet, något som delar av den högre utbildningen och forskningen tyvärr ofta missar. Genom nätverket vill Svensk Kooperation bidra till att öka den samlade kunskapen och forskningen om kooperation. Läs mer om nätverket här Svensk Kooperations forskarnätverk_info.

Svensk Kooperations uppsatstävling

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige, de 100 största har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas det också över 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. De kooperativa idéerna ligger i tiden. Med grundvärden som långsiktig lönsamhet, hållbarhet och samhällsansvar är företagsformen mer aktuell än någonsin. Vilka uppsatser kan delta i tävlingen? Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor. För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Sprid gärna informationen till dina studenter om du tror att tävlingen är relevant för dem. Svensk Kooperations uppsatstävling, 2021

Beslut om Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå

Linköpings universitet (LiU) beslutar att “Beslut om Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå” (se pdf)  ska träda i kraft den 14 juni, 2021. Rutinerna ska börja tillämpas, direkt efter ikraftträdandet. Detta beslut ersätter Plan för systematisk uppföljning av alumner för utbildningar på grund-, avancerad- ochforskarutbildningsnivå (LiU-2019-01918), beslutat den 27 maj, 2019.