Vi kan äntligen välkomna våra gästprofessorer

Kära kollegor,

Idag kan jag äntligen ge det glädjande beskedet att våra professurer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn nu är tillsatta. Det är med glädje och stolthet som vi välkomnar Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och Susanna Alakoski, författare och socionom till IKOS och LiU.

Tillsättningen är resultatet av ett initiativ från vår tidigare proprefekt för forskning, Stefan Jonsson. Gästprofessorsprogrammet blev en del av humaniorasatsningen och inrättades i juni förra året genom en särskild satsning från LiUs rektor. Beslutet att inrätta professorer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn har sin bakgrund i dem som starka symboler för bildning, humanism och samhällsengagemang, men också deras starka koppling till Östergötland.

Per Holmberg kommer att vara placerad i forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik, men kommer att berika hela IKOS med sina breda språkvetenskapliga intressen och ämnesdidaktiska kunskaper. Han blir den förste att inneha professuren i Tage Danielssons namn.

Susanna Alakoski är en av Sveriges mest betydande romanförfattare, som fortsätter i Moas tradition att se Sverige underifrån. Hon blir den första att inneha Moa Martinson-professuren, placerad i forskningsmiljön Socialt arbete. Hennes starka socialpolitiska engagemang och förmåga att skildra utsatthet, orättvisor och mana till förändring, kommer att gagna hela IKOS.

Både Per och Susanna börjar hösten 2021. Per blir gästprofessor läsåret 2021/2022 och Susanna 2021 till 2023. I dagarna tillkännager vi professurerna externt.

Här kan ni läsa en intervju med Susanna Alakoski.

Här kan ni läsa en intervju med Per Holmberg.

Bästa hälsningar

Josefina

Posted in Allmän.