Beslut om Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå

Linköpings universitet (LiU) beslutar att “Beslut om Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå” (se pdf)  ska träda i kraft den 14 juni, 2021. Rutinerna ska börja tillämpas, direkt efter ikraftträdandet. Detta beslut ersätter Plan för systematisk uppföljning av alumner för utbildningar på grund-, avancerad- ochforskarutbildningsnivå (LiU-2019-01918), beslutat den 27 maj, 2019.

Posted in Allmän.