Inbjudan till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2021

Varmt välkommen till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2021! I år är temat ”Hur bör våra forskningsmiljöers prestationer bedömas?”. Den 7 juni fattade Rektor beslut om ny resursfördelningsmodell för Linköpings universitet. Vad gäller finansiering av forskning anger beslutet att fakultetsanslaget ska riktas mot forskningsmiljöer, och innehålla såväl en basersättning som en prestationsinriktad ersättning. Det åligger fakultetens styrelse att besluta om vilka kriterier som ska användas för den prestationsinriktade ersättningen. I syfte att erbjuda fakultetens forskare möjlighet att diskutera och ge sin syn på vilka kriterier som är lämpliga för vår fakultet kommer Filosofiska fakultetens forskningsdag 2021 att ägnas åt denna fråga.

Tid: 29 september, kl 9.00-12

Plats: online via Zoom (kommer att skickas ut till alla anmälda)

Program

09.00 – 10.00 Vicerektor Per-Olof Brehmer: En ny resursfördelningsmodell för LiU
10.00 – 10.15 Paus
10.15 – 11.00 Gruppdiskussioner: Vilka kriterier lämpar sig bäst för att bedöma prestation vid Filosofiska fakulteten? Dekan Karin Axelsson inleder
11.00 – 12.00 Plenumdiskussion. Prodekan Mathias Broth modererar

Anmälan

Följ den här länken för anmälan: https://forms.office.com/r/2LSwJGPnax

Vid frågor, kontakta mathias.broth@liu.se

Posted in Allmän.