Svensk Kooperations forskarnätverk och uppsatstävling

Svensk kooperations forskarnätverk

Våren 2021 startar Svensk Kooperation ett forskarnätverk för kooperativa frågor. Genom att samla forskare med ett gemensamt intresse för kooperation vill Svensk Kooperation bidra till att öka intresset och kunskapen om sektorn och de kooperativa idéerna. Svensk Kooperation vill med forskarnätverket skapa inspiration och erfarenhetsutbyte kring forskning om kooperation. Den kooperativa sektorn är en betydande del av det svenska näringslivet, något som delar av den högre utbildningen och forskningen tyvärr ofta missar. Genom nätverket vill Svensk Kooperation bidra till att öka den samlade kunskapen och forskningen om kooperation. Läs mer om nätverket här Svensk Kooperations forskarnätverk_info.

Svensk Kooperations uppsatstävling

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige, de 100 största har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas det också över 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. De kooperativa idéerna ligger i tiden. Med grundvärden som långsiktig lönsamhet, hållbarhet och samhällsansvar är företagsformen mer aktuell än någonsin. Vilka uppsatser kan delta i tävlingen? Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor. För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Sprid gärna informationen till dina studenter om du tror att tävlingen är relevant för dem. Svensk Kooperations uppsatstävling, 2021

Posted in Allmän.