STINT har öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet

STINT har öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. Programmet ger en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av LiUs tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 15 september 2021.

Såsom tidigare så får LiU nominera upp till tre kandidater. Är du intresserad? Skicka ditt CV och en kort motivering (max 1 sida) senast fredagen den 24 augusti till Ragnhild Löfgren, docent, Utbildningsråd, Planerings- och ekonomiavdelningen.

Besked om vilka som erbjuds söka medlen kommer att ske den 3 september.

Posted in Allmän.