Utlysning av medel till forskning om folkbildning

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland har under flera år avsatt 350 000 kr årligen som kan sökas för folkbildningsforskning som gynnar våra medlemmar, alltså studieförbund och folkhögskolor. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Stipendiet omfattar 350 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 17 september 2021.

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Mer information hittar du här. 

Inbjudan till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2021

Varmt välkommen till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2021! I år är temat ”Hur bör våra forskningsmiljöers prestationer bedömas?”. Den 7 juni fattade Rektor beslut om ny resursfördelningsmodell för Linköpings universitet. Vad gäller finansiering av forskning anger beslutet att fakultetsanslaget ska riktas mot forskningsmiljöer, och innehålla såväl en basersättning som en prestationsinriktad ersättning. Det åligger fakultetens styrelse att besluta om vilka kriterier som ska användas för den prestationsinriktade ersättningen. I syfte att erbjuda fakultetens forskare möjlighet att diskutera och ge sin syn på vilka kriterier som är lämpliga för vår fakultet kommer Filosofiska fakultetens forskningsdag 2021 att ägnas åt denna fråga.

Tid: 29 september, kl 9.00-12

Plats: online via Zoom (kommer att skickas ut till alla anmälda)

Program

09.00 – 10.00 Vicerektor Per-Olof Brehmer: En ny resursfördelningsmodell för LiU
10.00 – 10.15 Paus
10.15 – 11.00 Gruppdiskussioner: Vilka kriterier lämpar sig bäst för att bedöma prestation vid Filosofiska fakulteten? Dekan Karin Axelsson inleder
11.00 – 12.00 Plenumdiskussion. Prodekan Mathias Broth modererar

Anmälan

Följ den här länken för anmälan: https://forms.office.com/r/2LSwJGPnax

Vid frågor, kontakta mathias.broth@liu.se

Nu gläntar vi på dörren till LiU:s intranät

Nu har det äntligen blivit dags att glänta på dörren till LiU:s gemensamma intranät. Med start den 10 juni kan alla medarbetare ta del av det som är klart så här långt.

Ta chansen att surfa runt och lär känna intranätet! Följ utvecklingen och se hur fler och fler verksamheter flyttar in.

En samlad plats för information, kontaktvägar, verktyg och nyheter

Förutom att du kommer hitta LiU-gemensam information på intranätet, kommer det också att finnas ett antal smarta funktioner som förhoppningsvis underlättar din vardag vid LiU. Intranätet kommer att bli en samlad plats för kontaktvägar, samarbetsrum, verktyg och system, dokument och blanketter, riktlinjer och rutiner, nyheter och kalendarium. Det kommer också att bli en kanal för information som riktar sig till alla LiU:s medarbetare.

På intranätet kan du välja vilka nyheter du vill följa och enkelt komma åt samarbetsrum och övriga appar i Microsoft 365 som just du använder, som till exempel Teams, Outlook och OneNote.

Intranätet har en responsiv design viket betyder att det anpassar sig efter din dator, laptop, mobil och läsplatta.

Viss information kommer att finnas på både svenska och engelska. Det språk du har inställt i din webbläsare är det språk som kommer att visas på intranätet.

IKOS-specifik information på intranätet

På de LiU-gemensamma sidorna, till exempel informationen som finns under Min anställning, kommer du inom kort att kunna hitta information som rör just IKOS. Det kan handla om olika kontaktpersoner.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram information som bara rör oss på IKOS och som kan vara till hjälp för oss som jobbar här. Det kommer även att finnas ett kalendarium där du bland annat kan se datum för våra seminarier och ett nyhetsflöde med information om vad som är på gång inom IKOS. Den här informationen/våra egna sidor kommer du senare att kunna hitta under Min arbetsplats som du når via menyer på intranätet. Vi öppnar upp våra IKOS-sidor i höst, det återstår fortfarande en del jobb.

Du kan redan nu hitta IKOS råd och grupper under Organisation och styrning / Vår organisation / Institutioner / Institutionen för kultur och samhälle. Dessa sidor är öppna för hela LiU.

Välkommen in!

Länk till intranätets startsida

Länk till en samlingssida med IKOS råd och grupper

Frågor och svar om intranätet

Lägenhet sökes till gästdoktorand på REMESO

Hej alla på IKOS,

Under kommande läsår tar REMESO emot en gästdoktorand från Turkiet,  Özge SARIALİOĞLU, se presentation och önskemål nedan. Som alltid är det svårt för våra gästdoktorander att hitta lämplig lägenhet. Har någon tips på boende i Norrköping i första hand, eventuellt kan också Linköping vara aktuellt, så är det mycket uppskattat.  Alla tips och idéer är välkomna. Det går bra att maila direkt till Özge och gärna med kopia till mig, eller så funkar det också att svara till mig. Om någon önskar mer information går det bra att kontakta Zoran Slavnic, REMESO, som är Özges mentor.

ozgesarialioglu@gmail.com

eva.rehnholm@liu.se

Bästa hälsningar

Eva Rehnholm, REMESO

Özges presentation och önskemål

I’m a research assistant at Düzce University/Turkey. I have a Ph.D scholarship given by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)   I’m planning to arrive in  September 2021. I will be in Norrköping until August 2022.

My housing needs;

  1. Furnished
  2. Open network
  3. Around the campus; Central, Ektorp or Ljura
  4. WC/ Bathroom is in the apartment
  5. Kitchen is in the apartment

Yours sincerely,
Özge

Vi kan äntligen välkomna våra gästprofessorer

Kära kollegor,

Idag kan jag äntligen ge det glädjande beskedet att våra professurer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn nu är tillsatta. Det är med glädje och stolthet som vi välkomnar Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och Susanna Alakoski, författare och socionom till IKOS och LiU.

Tillsättningen är resultatet av ett initiativ från vår tidigare proprefekt för forskning, Stefan Jonsson. Gästprofessorsprogrammet blev en del av humaniorasatsningen och inrättades i juni förra året genom en särskild satsning från LiUs rektor. Beslutet att inrätta professorer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn har sin bakgrund i dem som starka symboler för bildning, humanism och samhällsengagemang, men också deras starka koppling till Östergötland.

Per Holmberg kommer att vara placerad i forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik, men kommer att berika hela IKOS med sina breda språkvetenskapliga intressen och ämnesdidaktiska kunskaper. Han blir den förste att inneha professuren i Tage Danielssons namn.

Susanna Alakoski är en av Sveriges mest betydande romanförfattare, som fortsätter i Moas tradition att se Sverige underifrån. Hon blir den första att inneha Moa Martinson-professuren, placerad i forskningsmiljön Socialt arbete. Hennes starka socialpolitiska engagemang och förmåga att skildra utsatthet, orättvisor och mana till förändring, kommer att gagna hela IKOS.

Både Per och Susanna börjar hösten 2021. Per blir gästprofessor läsåret 2021/2022 och Susanna 2021 till 2023. I dagarna tillkännager vi professurerna externt.

Här kan ni läsa en intervju med Susanna Alakoski.

Här kan ni läsa en intervju med Per Holmberg.

Bästa hälsningar

Josefina