Etikprövningsmyndigheten byter system för ansökning och handläggning

I månadsskiftet september/oktober 2021 tar Etikprövningsnämnden sitt nya system för ansökning och handläggning i drift. Det är ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande av slutligt beslut. Systemet har fått namnet Ethix.

Ethix kommer nås genom en länk på webbplatsen www.etikprovning.se. På webbplatsen hittar du också mer information om systemet.

Viktiga datum:

  • Den 23 september kl. 24.00 stänger nuvarande ansökningssystem.
  • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information som krävs i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information du lämnar i ansökan. Det går alltså bra att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Vad innebär det för oss på IKOS?

Detta innebär en förändring i hanteringen av etikprövan på institutionen eftersom ansökan inte längre kommer att scannas och mailas in efter prefektens signatur. Tänk på att ta ut en kopia på ansökan i systemet efter den digitala signeringen är färdig och maila till registrator@ikos.liu.se så att din ansökan diarieförs.

Posted in Allmän.