Välkomna på PAN-seminarium (Pedagogiskt arbete i Norrköping)!

På onsdag 1 sept. lägger Felicia Boehme-Stock fram sin 30%-text ’”Vänta, egentligen reser vi väl i framtiden typ hela tiden?” – En avhandling om barns temporala orientering’. Det är Lars Wallner som är läsare, och vi ser fram emot en intressant diskussion!

Deltagande i seminariet görs via Zoom. Maila Felicia (felicia.boehme-stock@liu.se) om du vill ta del av text, länk till zoom och lösenord.

Väl mött!

Lars Wallner, seminarieansvarig, PAN

Huvudhandledare är Tünde Puskás (IBL) och bihandledare är David Ludvigsson (IKOS).

Posted in Allmän.