Rum för samtal: Universitetsarbetare är vi allihopa – om arbetsliv i akademin

Välkommen till Rum för samtal!

Höstens första Rum för samtal äger rum den 14 september kl 09.15-10 och rubriken är Universitetsarbetare är vi allihopa – om arbetsliv i akademin. Då kommer vår prefekt Josefina Syssner att samtala med Anita Johansson (Socialt Arbete), Petra Winsa (HR-partner) och Andreas Nyblom (Kommunikation, litteratur, svenska) – om akademiska karriärer och kulturer, om att jobba på plats och på distans, och hur det blir när olika ämnen, erfarenheter, kunskaper, och traditioner ska fungera tillsammans på en arbetsplats där förväntningarna på kvalitet och frihet är höga.

Samtalet strömmas direkt och alla medarbetare på IKOS är varmt välkomna att ansluta. Om du har någon fråga som du vill lyfta in i det samtalet så är du varmt välkommen att höra av dig till Josefina eller till Anna Amnell.

Länk till Zoom kommer att skickas till alla på IKOS i en Outlook-inbjudan. Du behöver inte anmäla dig.

Om Rum för samtal

I Rum för samtal reflekterar vi över frågor som uppstår i anslutning till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Samtalen kommer också att handla om vilken plats som humaniora och samhällsvetenskap kan ha i vår samtid, om kollegiala strukturer och akademiska karriärer, och om hur akademiska kulturer uppstår, upprätthålls och förändras. Samtalen kan även handla om händelser i omvärlden som påverkar oss i vår vardag och i vårt arbete.

Kommande Rum för samtal. 

Posted in Allmän.