Hälsning från Josefina

Hej alla IKOS-kollegor,

Josefina Syssner, prefekt

Josefina Syssner, prefekt

Förmodligen var det fler än jag som fylldes av en känsla av overklighet när regeringen kallade till presskonferens och meddelade att restriktionerna till följd av pandemin nu avvecklas i rask takt. Arton månader av möten och undervisning på distans ser ut att gå mot sitt slut och vi kan tillsammans börja fundera på hur vi återgår till campus, i vilken takt och på vilket sätt.

Vi är nog många som både längtar efter att få träffas igen och efter att slippa skärmen när vi möter studenter och kollegor – men som också funderar mycket på hur vi kan dra nytta av allt det vi lärt oss om distansteknik under pandemin.

Fram till dess att restriktionerna avvecklas den 29/9 gäller att vi ska begränsa storleken på grupper, säkerställa avstånd och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Rekommendationen om arbete hemifrån gäller fortfarande september månad ut.

Inom kort beslutar LiU om hur en återgång från nuvarande läge ska genomföras på ett övergripande plan. Beslutet kommer bland annat att innehålla dessa punkter:

Övergripande

  • LiU övergår till pandeminivå 1 fr o m 29/9.
  • Regionen ordnar drop-in vaccinering på campus den 14 och 21 september.
  • Ha beredskap för eventuellt återinförda restriktioner!

Undervisning

  • Alla föreläsningssalar kan fullbokas fr o m 29/9.
  • Den som planerat för digital undervisning under hela höstterminen har rätt att genomföra den som planerat.

Arbete hemifrån

  • LiU arbetar på att ta fram riktlinjer för distansarbete post corona. Till dess att riktlinjerna finns på plats ska distansarbete ske i dialog med närmsta chef.
  • Den som har symptom skall stanna hemma även fortsättningsvis.

Tjänsteresor

  • Inrikes tjänsteresor kan genomföras som normalt.
  • Utrikes tjänsteresor kan genomföras med beaktande av UDs rekommendationer och med restriktivitet gällande särskilt drabbade regioner. Prefekttillstånd behövs ej.

Hälsningar

Josefina

Länk till LiU-central nyhet. 

 

Posted in Allmän.