Utlysning från Vinnova: Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2021

Stänger den 5 oktober 2021 kl 14:00

Läs mer på vinnova.se

Det här erbjudandet riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan med annan organisation utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande. Inom ramen för befintliga utbildningar på grund och avancerad nivå.

Vem kan söka?

Universitet och högskolor i samverkan med minst en part från främst näringsliv alternativt branschorganisationer, fackförbund, regionala aktörer, offentlig sektor eller civilsamhälle. Universitet och högskolor är koordinator. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag med upp till 2 miljoner kronor per projekt med projektlängd maximalt 30 månader.
Posted in Stipendier / medel.