Förlängd ansökningstid för Bildningsförbundets forskningsstöd

Bildningsförbundet Östergötland förlänger ansökningstiden för utlysningen nedan (tidigare deadline var 17 september – ny deadline är 27 september)

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland utlyser en gång per år medel för stöd till folkbildningsforskningen. Syftet med stödet är att det ska gagna Bildningsförbundets medlemmar. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Totala anslaget 2021 som ska fördelas är 350 000 kr och kan fördelas till en eller delas på flera projekt.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 27 september 2021 .

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Länk till mer information. 

Posted in Allmän, Stipendier / medel.