Erasmus+ webbinarieserie

Under hösten kommer en lansering av Erasmus+ programmet genomföras genom en webbinarieserie anordnat av Internationella enheten på LiU. Dessa webbinarier kommer fokusera på de nya möjligheterna inom programmet, med olika talare från LiU, EU-kommissionen och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Programmet sträcker sig mellan 2021-2027 och aktiviteter inom programmet är till exempel mobilitet för anställda och studenter och finansieringsmöjligheter för utbildningsprojekt.

Erasmus+ programmet riktar sig till alla som är anställda på LiU, då alla har möjlighet att söka bidrag till olika aktiviteter, som till exempel mobilitet.

Datum för webbinarier:

  • 28 september: Det nya Eramusprogrammet 2021-27 – Ur ett LiU-, nationellt-, och EU-perspektiv
  • 12 oktober: Möjligheter för doktorander inom Erasmus+
  • 26 oktober: Erasmus Blended Intensive Programmes – skapa en gemensam kurs tillsammans med partners i Europa
  • Början på november (datum kommer inom kort): Erasmus+ projektsamarbeten

För mer information samt anmälan till webbinarierna, besök intranätet och informationen om Erasmus+ programmet.

 Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU-kommissionens program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat högre utbildning. Syftet med programmet är att bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvalitén inom utbildningsområdet.

Erasmus+ programmet ska bidra till Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen, med särskilt fokus på hållbarhetsmål 4 som syftar till att ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

Posted in Allmän.