Höstens rum för samtal: “Internationalisering – vad, hur och varför?”; “Varför doktorand? Vägen in i forskarutbildningen” samt “Kunskap genom samverkan – om deltagande metoder inom humaniora och samhällsvetenskap”

Välkommen till höstens kommande Rum för samtal! Samtalen strömmas direkt och alla medarbetare på IKOS är varmt välkomna att ansluta. 

Länk till Zoom skickas i en Outlook-inbjudan till alla medarbetare på IKOS. Du behöver inte anmäla dig.

Internationalisering – vad, hur och varför?

Datum och tid: 7 oktober kl 9.15-10.

Lars Jämterud (proprefekt för grundutbildning) samtalar med Per Simfors (Akademisk svenska) och Per-Anders Forstorp (Kultur, samhälle, form och medier) om internationalisering både lokalt och globalt. Om vad menar vi med internationalisering i högskolan, om hur det är att ta emot internationella studenter och forskare samt att själv ingå i internationella forskarnätverk och utbildningssammanhang, och om olika intressen som kan ligga bakom en ökad internationalisering.

Om du har någon fråga som du vill lyfta in i samtalet så är du varmt välkommen att höra av dig till Lars eller till Anna Amnell.

Varför doktorand? Vägen in i forskarutbildningen

Datum och tid: 19 oktober kl 9.15-10.

Jesper Olsson, proprefekt forskning, samtalar med Mansi Kashatria (Tema Q), Johan Larson Lindal (Tema Q) och Johanna Vernqvist (Språk och kultur). Att skriva en doktorsavhandling är en utmanande satsning och investering i tid och arbete, tankar och känslor. Varför tas ett sådant beslut? Vilka möjligheter och svårigheter medför tillvaron som forskarstuderande? Hur förbereda sig för ett liv post doc? Frågorna och svaren är många – här inleds ett samtal kring dem.

Om du har någon fråga som du vill lyfta in i det samtalet så är du varmt välkommen att höra av dig till Jesper eller till Anna Amnell.

Kunskap genom samverkan – om deltagande metoder inom humaniora och samhällsvetenskap

Datum och tid: 24 november kl 9.15-10.00

Samtalet leds av Josefina Syssner, prefekt.

Mer information om samtalets innehåll och deltagare publiceras senare.

Om du har någon fråga som du vill lyfta in i samtaletet så är du varmt välkommen att höra av dig till Josefina eller till Anna Amnell.

Om Rum för samtal

I Rum för samtal reflekterar vi över frågor som uppstår i anslutning till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Samtalen kommer också att handla om vilken plats som humaniora och samhällsvetenskap kan ha i vår samtid, om kollegiala strukturer och akademiska karriärer, och om hur akademiska kulturer uppstår, upprätthålls och förändras. Samtalen kan även handla om händelser i omvärlden som påverkar oss i vår vardag och i vårt arbete.

Har du förslag på ämnen som du vill att vi ska lyfta i ett samtal? Kontakta Anna Amnell, kommunikatör, eller Josefina Syssner, prefekt. 

Mer om höstens första Rum för samtal: Universitetsarbetare är vi allihopa – om arbetsliv i akademin. 

 

 

Posted in Allmän.