Tips på länkar om GDPR-frågor inom LiU

IKOS kontaktpersoner för GDPR, Veerle Bergqvist och Sofie Gustafsson, vill tipsa om bra sidor kring GDPR och dataskydd:

LiUs webbsida: Dataskydd: Insidan (liu.se)

Sidan innehåller bland annat en FAQ-sida samt en webbutbildning, som har flera riktade korta filmer, inkl. en checklista.

Kontakta gärna Veerle eller Sofie om du har frågor om GDPR/dataskydd.

Posted in Allmän.