COMPASS seminar: The Birth of “Data Problems”: A Cultural Techniques Perspective on Some of the Major Concerns of the 1970s

The Birth of “Data Problems”: A Cultural Techniques Perspective on Some of the Major Concerns of the 1970s

Date and time: 20 October (15.15-17 + post seminar) 

Johan Fredrikzon, FD, idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

The seminar will be held in Swedish or English depending on who is joining the seminar.

During the 1970s the problems of the environment and of the population were reframed in a manner that still much influences our conception of them. How to make sense of the interaction between forces of environmental pollution? How to uphold the privacy of individuals as the knowledge banks of governmental agencies were coordinated?

In my doctoral disseratation Kretslopp av data [Cycles of Data] (Mediehistoriskt arkiv, 2021), I argue that we need to understand these problems – which superficially may seem far apart – as consequences of changes within data management. Beneath the political mobilization of environmental movements as well as the stormy debates of privacy during these years we find what I choose to call the infrastructures and cultural techniques of early digitalization. These, I argue, contributed to presenting the environment and the population as “data problems”. That, in turn, gave rise to a number of changes in administrative offices and state archives and the work carried out there. In my lecture I wish to highlight a few aspects of this development.

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 628 1160 1114

Passcode: 968296

Read more about COMPASS – A Research Hub on Knowledge Circulation

Läs mer om KOMPASS – En forskningshubb om kunskapscirkulation

Lars Lindblom har befordrats till biträdande professor i tillämpad etik

Hej Lars! Du är biträdande professor sedan 1 juni. Hur ser din bakgrund ut?

Den är lite spräcklig. Jag hade tänkt att bli nationalekonom, men bytte till statskunskap och sen upptäckte jag att filosofin ställde de frågor jag var mest intresserad av. När jag doktorerade så gjorde jag det bland ingenjörerna på KTH. Så inom tillämpad etik, som ju både handlar om empiri och värderingar, får jag använda hela den bakgrunden.

Lars Lindblom, biträdande professor i tillämpad etik.

Kan du kort beskriva ditt forskningsområde?

I grunden undersöker jag vad teorier om rättvisa innebär för hur vi lever tillsammans. Men egentligen är mitt forskningsområde väldigt brett, för rättvisa och hur vi lever tillsammans är ju relevanta frågor på ett antal områden. Jag har skrivit om barn till fångars livssituation, risk management, fackföreningar, likvärdighet i skolan och hur man ens ska förstå rättvisebegreppet. I texter som jag jobbar med nu handlar det om Bitcoin, grunden för sjukvårdsprioriteringar och demokratins stabilitet.

Hur kommer det sig att du valde just tillämpad etik som forskningsområde och varför är det viktigt att forska om just det här?

Tillämpad etik som forskningsområde passar mig för jag tycker att allt är intressant bara man lägger ner lite tid på att förstå det. Och rättvisa och hur vi kan leva tillsammans är väl ovanligt viktiga områden. Så för mig är det en lyx att detta, tillsammans med att få undervisa studenter från olika ämnen och olika platser i världen, är mitt jobb och något som någon faktiskt betalar mig för.

Finns det något nytt område eller någon ny vinkel som du skulle vilja forska kring framöver?

Alltid. Just nu fundera jag på tre möjliga projekt. Ett handlar om att dyka djupare i frågan om demokratins stabilitet och hur det hänger ihop med rättvisa. Historiskt har politiska filosofer tänkt sig att sådan stabilitet är en egenskap hos rättvisan, men nutida politisk filosofi har nog lite glömt bort stabilitetsfrågan. Två andra möjliga projekt handlar om AI. Det finns en oro för att jobben ska ta slut om vi, inom en nära eller mer avlägsen framtid, har maskiner som kan göra allt som människor kan göra men billigare. Hur skulle ett beskattningssystem se ut i en sådan framtid, som göra att de utanför arbetsmarknaden kan leva värdiga liv? Det tredje projektet handlar om rationalitet och AI. Att bygga en AI är att bygga en rationell maskin, men hur ska vi då förstå rationalitet så att vi får den sorts hjälp av AI som vi faktiskt önskar oss?

Höstens rum för samtal: “Internationalisering – vad, hur och varför?”; “Varför doktorand? Vägen in i forskarutbildningen” samt “Kunskap genom samverkan – om deltagande metoder inom humaniora och samhällsvetenskap”

Välkommen till höstens kommande Rum för samtal! Samtalen strömmas direkt och alla medarbetare på IKOS är varmt välkomna att ansluta. 

Länk till Zoom skickas i en Outlook-inbjudan till alla medarbetare på IKOS. Du behöver inte anmäla dig.

Internationalisering – vad, hur och varför?

Datum och tid: 7 oktober kl 9.15-10.

Lars Jämterud (proprefekt för grundutbildning) samtalar med Per Simfors (Akademisk svenska) och Per-Anders Forstorp (Kultur, samhälle, form och medier) om internationalisering både lokalt och globalt. Om vad menar vi med internationalisering i högskolan, om hur det är att ta emot internationella studenter och forskare samt att själv ingå i internationella forskarnätverk och utbildningssammanhang, och om olika intressen som kan ligga bakom en ökad internationalisering.

Om du har någon fråga som du vill lyfta in i samtalet så är du varmt välkommen att höra av dig till Lars eller till Anna Amnell.

Varför doktorand? Vägen in i forskarutbildningen

Datum och tid: 19 oktober kl 9.15-10.

Jesper Olsson, proprefekt forskning, samtalar med Mansi Kashatria (Tema Q), Johan Larson Lindal (Tema Q) och Johanna Vernqvist (Språk och kultur). Att skriva en doktorsavhandling är en utmanande satsning och investering i tid och arbete, tankar och känslor. Varför tas ett sådant beslut? Vilka möjligheter och svårigheter medför tillvaron som forskarstuderande? Hur förbereda sig för ett liv post doc? Frågorna och svaren är många – här inleds ett samtal kring dem.

Om du har någon fråga som du vill lyfta in i det samtalet så är du varmt välkommen att höra av dig till Jesper eller till Anna Amnell.

Kunskap genom samverkan – om deltagande metoder inom humaniora och samhällsvetenskap

Datum och tid: 24 november kl 9.15-10.00

Samtalet leds av Josefina Syssner, prefekt.

Mer information om samtalets innehåll och deltagare publiceras senare.

Om du har någon fråga som du vill lyfta in i samtaletet så är du varmt välkommen att höra av dig till Josefina eller till Anna Amnell.

Om Rum för samtal

I Rum för samtal reflekterar vi över frågor som uppstår i anslutning till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Samtalen kommer också att handla om vilken plats som humaniora och samhällsvetenskap kan ha i vår samtid, om kollegiala strukturer och akademiska karriärer, och om hur akademiska kulturer uppstår, upprätthålls och förändras. Samtalen kan även handla om händelser i omvärlden som påverkar oss i vår vardag och i vårt arbete.

Har du förslag på ämnen som du vill att vi ska lyfta i ett samtal? Kontakta Anna Amnell, kommunikatör, eller Josefina Syssner, prefekt. 

Mer om höstens första Rum för samtal: Universitetsarbetare är vi allihopa – om arbetsliv i akademin. 

 

 

Har du flyttat? Har din besöksadress ändrats?

Har du bytt kontor nyligen? Kanske flyttat från ett hus till ett annat eller bytt våningsplan. Kom ihåg att uppdatera din besöksadress via MinIT så att rätt adress syns på din medarbetarsida.

  1. Logga in på MinIT https://minit.liu.se
  2. Klicka på rutan “Mina uppgifter”
  3. Under ditt foto finns kontaktinformation och besöksadress. Ändra besöksadressen genom att klicka på den lilla pennan.

Du som är forskare – finns ditt ORCID inlagt? Lägg till den informationen på samma sida under rubriken “Personlig information”.

ORCID är ett ID-nummer som identifierar dig som forskare. Se http://orcid.org för mer information. Denna information kommer visas på din publika medarbetarsida på http://liu.se.
Exempel: 0000-0002-1694-233X, 0000-0001-5109-3700…

Behöver din e-postsignatur uppdateras?

Din e-postsignatur uppdateras via Outlook:

  1. Klicka på Arkiv
  2. Klicka på Alternativ (längst ner till vänster)
  3. Klicka på E-post
  4. Klicka på Signaturer (skapa och redigera signaturer för meddelanden) för att uppdatera din information.