Ändring av översättningen beträffande universitetslektor – från senior lecturer till associate professor

Både universitetslektor och bitr professor benämns nu med samma engelska översättning associate professor för begriplighet utanför LiU, vilket främst är avsikten med de engelska benämningarna. Den föregående översättningen ansågs mer missvisande.

Titeln på din medarbetarsida kommer att uppdateras automatiskt men se gärna över brödtexten på din medarbetarsida för att se om din titel finns med i den. 

Se även över din mejlsignatur och ändra till den nya benämningen. 

Läs mer om hur du uppdaterar din mejlsignatur. 

Språkguiden

 

Posted in Allmän.