Välkommen till Rum för samtal: Kunskap genom samverkan – om deltagande metoder inom humaniora och samhällsvetenskap

Välkommen till Rum för samtal och IKOS-fika!

Josefina Syssner, prefekt, samtalar med Bodil Axelsson, Karin Krifors och Hannah Pelikan, om att utveckla kunskap i interaktion med aktörer i det så kallade omgivande samhället. Bodil har erfarenhet av samarbete med museer och kulturinstitutioner; Karin med sociala rörelser; Hanna med näringslivet och Josefina med kommun, region och stat.

Om du har någon fråga som du skulle vilja lyfta in i samtalet är du välkommen att höra av dig till Josefina eller till Anna Amnell innan samtalet.

Datum och tid: 24 november kl 9.15-10.00

Plats: I samband med samtalet bjuder vi in till IKOS-fika. Fika serveras från kl 9.00 i lunchutrymmet på plan 3, Kopparhammaren 7, Campus Norrköping och i Comenius, hus Key, Campus Valla.

Samtalet sänds från Kopparhammaren 7, plan 3. Välkommen att delta på plats i Kopparhammaren eller titta på det strömmade samtalet tillsammans med dina kollegor i Comenius, hus Key.

Vill du delta på IKOS-fikat? Anmäl dig senast den 17 november. 

Kan du inte delta på plats? Samtalet strömmas som vanligt via Zoom. Du kommer att få en Outlook-inbjudan med länken.

Posted in Allmän.