Hälsning från Josefina

Glädjeyra och konsten att bryta ihop och komma igen

För många av oss som jobbar inom akademin präglas årets första månader av ansökningsskrivande. På IKOS är Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond viktiga finansiärer – även om vi har finansiering från annat håll också, förstås. Arbetet med att skriva ansökningar kan upplevas som slitsamt och otacksamt. Det flesta av oss har ingen tid i tjänsten för uppgiften – trots att den är så viktig. Samtidigt beskrivs ansökningsskrivandet som kreativt och roligt; man utvecklar problem och frågeställningar, jobbar med forskningsdesign och skriver sig samman med kloka och framåtsyftande kollegor.

Josefina Syssner, prefekt.

Årets sista månader präglas så av ett pärlband av beslut. Ungefär 90 % av alla som söker får avslag och det kan leda till känslor av besvikelse och tröstlöshet. Här tror jag att vi kan hjälpa varandra – vända och vrida på ansökningar ett varv till; positionera dem tydligare på ett fält, utveckla de delar som svajar och lyfta fram styrkorna – och göra nya försök i nästa utlysning. Vi ska också komma ihåg att konkurrensen är så stor att även riktigt bra ansökningar får avslag. Därför vill jag skicka både uppskattning och uppmuntran till alla er som lämnat in ansökningar men fått avslag i år.

Samtidigt är det ungefär 10 % som passerar nålsögat och i år har många IKOS-kollegor fått se sitt namn i listan över beviljade projekt. Här finns det all anledning att glädjas med varandra och fira ordentligt! Ett beviljat projekt innebär så mycket; att man äntligen får göra verklighet av sin forskningsidé; äntligen får samarbeta med den där kollegan man har så mycket gemensamt med, att man får fördjupa sig i ett fält, utveckla en teoretisk förståelse eller förfina en metod. Att man får bidra till samhället genom att utveckla ny kunskap och – i många fall – att man kan berika sin undervisning med egna forskningserfarenheter. Ett stort och varmt grattis till er som fått era ansökningar beviljade i år – ni är så väl värda det!

Hälsningar Josefina

Läs gärna med på IKOS hemsida (under Nyheter och reportage) för att få veta mer om vem som står bakom dessa ansökningar, och vad projekten handlar om.

Posted in Allmän.