Välkommen till IKOS sidor på intranätet!

Nu är IKOS sidor öppna för dig som är medarbetare på IKOS. Där hittar du information som t ex  blanketter, protokoll, rutiner och nyheter. Du hittar även information om hur IKOS styrs och kontaktuppgifter till personer inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd.

Du kommer till startsidan på LiU:s intranät genom länken https://intranet.liu.se

På de LiU-centrala intranätsidorna hittar du information som riktar sig till alla LiU:s medarbetare, oberoende av fakultets- eller institutionstillhörighet.

Du kommer till IKOS sidor genom att klicka på Min arbetsplats i topp-menyn eller genom att klicka på den lilla bubblan med ditt foto/stiliserad bild längst ner i högra hörnet när du har loggat in på https://intranet.liu.se. Klicka på den lilla bubblan och sedan på Institutionen för kultur och samhälle under Mina arbetsplatser.

Direktlänken till IKOS sidor är https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-inst-ikos

Till din hjälp finns Frågor och svar och en kort informationsfilm där du får tips på smarta funktioner som t ex hur du väljer vilka nyheter som ska visas på startsidan, hur du sparar sidor som du vill återkomma till senare och hur du skapar genvägar till de system du snabbt vill ha åtkomst till.

När det gäller innehållet på IKOS sidor är du välkommen att höra av dig till Anna Amnell kommunikatör, eller till den person som står som innehållsgranskare på sidan, om du har några frågor eller funderingar. Våra sidor är fortfarande under uppbyggnad och kommer att fyllas på allt eftersom. Saknar du något? Hör gärna av dig!

Välkommen in!

Två nya avdelningar på IKOS från årsskiftet

Från och med årsskiftet 2021/22 kommer två nya avdelningar att inrättas på IKOS – Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE) och Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR). Samtidigt upphör den tidigare avdelningen för Filosofi, Historia, Konst och Religion. Möt avdelningarnas respektive avdelningschefer. 

Välkommen som avdelningschef för Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE) Martin Berzell! Från och med 1 januari 2022 är du ny avdelningschef på IKOS. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Martin Berzell

Jag är universitetslektor i teoretisk filosofi och har varit vid Linköpings universitet sedan 2016, först på IKK sedan på IKOS. Jag disputerade 2010 med en avhandling som hette ”Electronic Healthcare Ontologies”, den var en undersökning rörande de vetenskapsteoretiska grunderna för medicinsk informatik, och de problem som finns inom det området.

Min forskning har mestadels handlat om vetenskapsteori och metafysik. Jag har undervisat mycket inom filosofiämnet på många olika sätt, dels inom våra fristående kurser, dels inom de olika samarbeten som ämnet har runt om på LiU, inom såväl teknisk som medicinsk och utbildningsvetenskaplig fakultet. Jag har varit studierektor för filosofi och tillämpad etik under flera år.

Kan du berätta lite om den nya avdelningen och vad du mest ser fram emot som avdelningschef?

Vi har för närvarande en relativt ny forskningsmiljö som har samma namn som avdelningen, och vi är en grupp forskare och lärare som redan har ett väl utvecklat samarbete, och känner varandra ganska väl.

När det kommer till undervisningssidan av vår verksamhet, ser jag mest fram emot att kunna driva en del nya projekt, för det finns gott om uppslag och behov när det kommer till att utveckla vårt kursutbud, och kanske dra igång ett nytt masterprogram, bland annat. Att få denna nya, relativt lilla avdelning att kännas som en grupp där vi drar åt samma håll och tillsammans försöker åstadkomma något spännande, ser jag som en av mina huvudsakliga uppgifter som chef.

Kjell O Lejon – du blir avdelningschef för Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR). Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag fortsätter alltså som avdelningschef, men nu för en lite mindre avdelning. Jag är sedan många år professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi och har under lång tid verkat som studierektor och forskningsmiljöföreståndare. Jag har även några vice-rektorsuppdrag vid en teologisk högskola, som jag varit rektor för under några års tidigare tjänstledighet från LiU.

Kjell O Lejon

Forskningsmässigt har jag varit brett sysselsatt, men främst inom områdena religion och politik, med inriktning mot USA – jag har sammantaget varit verksam under sju år i USA – och mot svensk kyrkohistoria. Sedan några år är jag delvis tjänstledning för politiska uppdrag (i kommunen och som ersättare i riksdagen). Jag bor i Malmslätt, Linköping. Familjen består av hustrun Annika och tre söner.

Vad kommer att hända inom HKR under året som kommer?

HKR är en avdelningssammansättning där vi är tre ämnen som enskilt och tillsammans genomsyras av en mycket god anda och som har fantastiska medarbetare, alla med sina egna specialområden. Vi kommer under året som ligger framför fortsatt att arbeta på att utveckla alla de kurser vi ger och samtidigt verka för att tillskapa goda gemensamma förutsättningar för vår verksamhet inom forskningsmiljön Historiska studier.

Projektbidrag: Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.

Ansökan om projektbidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april.

Läs mer om projektbidrag Stiftelsen Sunnderahls handikappfond

Hälsning från Josefina

Plötsligt är det fredag igen, december månad och vitt på marken. Så fort det går, tänker man varje år vid den här tiden. Den här veckan har vi fattat beslut om att flytta fram vår efterlängtade IKOS-dag. Vi skulle egentligen ses på plats på Campus i mitten av mars, men det osäkra läget vad gäller smittspridning och eventuella nya rekommendationer gör att det känns vanskligt att boka in hela institutionen på en dagkonferens just nu. Planen är att ses i maj istället.

Josefina Syssner, prefekt.

I tisdags rapporterade våra HR-partners Petra Winsa och Åsa Änggård och jag in allas nya löner. Jag vill tacka alla som engagerat sig i årets lönerevision – chefer, HR-partners, fackliga företrädare och alla kollegor såklart – för ett bra samarbete. Planen är att man ska se sin nya lön i Primula i mitten av månaden.

I onsdags rapporterade vår controller Frida Johansson och jag in 2022 års IKOS-budget. Även budgeten bygger på ett omfattande lagarbete. Avdelningschefer, programansvariga, studierektorer, forskningsmiljöansvariga och avdelningsekonomer har gjort omfattande insatser för att få vår budget på mer än en kvarts miljard att gå ihop. Budgeten tas upp till revidering och beslut av institutionsstyrelsen i januari.

Jag har också haft nöjet att träffa forskningsmiljön i Pedagogiskt arbete – språkens och litteraturens didaktik i veckan. Tack för trevligt samtal! Sist men inte minst har veckan inneburit det glädjande beskedet att vi får välkomna Silvia de Toffoli som Wallenberg Academy Fellow till IKOS och till avdelningen för Filosofi och Tillämpad Etik. Detta är något som gör mig glad och stolt, och som vi kommer att kunna läsa mer om i kommande nyhetsbrev.

Med detta önskar jag alla en fin och vilsam helg i det vackra vädret!